HVC hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.
 

Cookies

HVC maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Bekijk welke cookies we gebruiken en waarvoor we dat doen.
 

Bescherming persoonsgegevens

HVC beschermt de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. HVC werkt conform haar privacyverklaring en de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.
 

Informatiebeveiliging

HVC bewaart uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Hiermee bieden wij bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot die gegevens door onbevoegden. De beveiligingssystemen van de servers test HVC regelmatig. HVC houdt zich aan de meldplicht datalekken.
 

Wijzigingen

HVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.