Wespen

plaagdier

In de warme zomer, vooral in de maanden juli en augustus kunnen wespen het ons zeer lastig maken.  In een goed ontwikkeld wespenvolk kunnen soms wel 5.000 of meer individuen voorkomen. Wespen kunnen soms tot steken overgaan. Sommige mensen zijn voor wespengif zo gevoelig, dat ze na het steken direct contact moeten opnemen met de huisarts. Ga dus nooit in de aanvliegroute staan en verstoor het nest niet.

Hoe ziet een wesp er uit?
Wespen zijn helgeel / zwart van kleur en slank. De werksters zijn 10-15 mm lang, terwijl de koninginnen circa 20 mm lang zijn. Een opvallend kenmerk is de zogenaamde 'wespentaille'.

Nut en/of overlast?
Wespen zijn nuttige dieren, zij zorgen voor de bestuiving van bloemen en vangen veel lastige en schadelijke insecten. Als de wespen geen gevaar opleveren voor mens en huisdier is er geen bestrijding nodig.

Preventie/bestrijding
Er zijn kleine dingen die u kunt doen om de overlast van enkele wespen te verhelpen:

  • Plaats een jampot met limonadesiroop op een plaats waar u er het minst last van heeft. Wespen komen op de zoete geur af.
  • U kunt ook kant- en klare vallen kopen. Ook hier gaat siroop in.
  • Stop nooit een gaatje dicht waar wespen door naar binnen en buiten gaan! De wespen zullen altijd een andere uitweg zoeken en dat kan goed bij u binnen in huis zijn.

Als het wespennest gevaar oplevert, kan dit uitgeroeid worden door het aanbrengen van zogenaamde wespenstuifpoeder in de in- en uitvliegopeningen van het nest. Dit kan de opening zijn van het nest maar ook in de buitenmuur van een gebouw zoals ventilatieopeningen van de spouwmuur of gaten bij kozijnen. De werksters komen in aanraking met het poeder en nemen dit via haren en / of poten mee in het nest. Hierdoor worden uiteindelijk de koningin en anderen gedood en bent u van de wespen af.

Zelf doen
Denk eraan dat wespen overdag actief zijn en u kunnen steken, zeker wanneer men aan het nest komt worden ze agressief. Het beste kunt u 's avonds tegen de schemering of bij koel weer, het poeder aanbrengen. Nogmaals ga bij voorkeur niet in de aanvliegroute staan.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: