Mieren

plaagdier

Mieren behoren tot de orde van de Hymenoptera of vliesvleugelige. Het zijn sociaal levende, statenvormende insecten. Een mierenstaat omvat in de regel een aantal, in verband met hun werkzaamheden, sterk gespecialiseerde individuen.

Werksters
Dit zijn onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Hun plicht is te zorgen voor de voedselvoorzieningen van de staat. Het zijn deze werksters die ons door hun omzwervingen op zoek naar voedsel last veroorzaken. Als een werkster een rijke voedselbron heeft gevonden, maakt zij de overige werksters hierop attent, die dan langs een door de vindster aangegeven spoor naar de bron gaan om hulp te bieden bij het binnenhalen van het gevonden voedsel. Zo ontstaan de mierenstraten. Deze geven dus de richting aan waarin men het mierennest moet zoeken, een waardevol gegeven bij de bestrijding. Naast de zorg voor de voedselvoorziening hebben de werkster tot taak de verzorging van de koningin en het broed.

Mannetjes en jonge koninginnen
Alle exemplaren zijn gevleugeld. Zij dragen zorg voor het instandhouden van de soort en het stichten van nieuwe kolonies. Bij tuinmierenoorten zijn zij in de maanden juli tot september in het nest aanwezig. Bij gunstige weeromstandigheden vliegen ze uit; de bruidsvlucht. Tijdens die vlucht vindt de bevruchting plaats. Daarna sterven de mannetjes. De bevruchte wijfjes zoeken een geschikte plaats om te overwinteren en proberen in het voorjaar een nieuwe kolonie te stichten.

Bestrijding buitenshuis (alleen in directe omgeving van gebouwen)
De bestrijding van tuinmieren kan waar nodig op verschillende manieren worden uitgevoerd, al naar de omstandigheden. Men kan kokend water in het nest gieten (milieuvriendelijk). Daarnaast kan men gebruik maken van insecticiden. Slechts enkele middelen worden genoemd die geschikt zijn voor het gestelde doel. Wij wijzen er met nadruk op, dat de hierna te noemen insecticiden giftig zijn, ook voor de mensen en huisdieren. De aanwijzingen op het etiket van het te gebruiken middel dienen daarom nauwkeurig te worden opgevolgd. Men dient dan de nestingangen te “begieten” met een middel op basis van foxim of permetrin, ook de plaatsen meenemen daar waar ze de woning makkelijk in kunnen komen dan zal de mierenoverlast snel tot het verleden behoren.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: