Bruine ratten

plaagdier

Bruine ratten komen zeer algemeen voor; het zijn zogenaamde “cultuurvolgers", omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich onder meer thuis in riolen, op stortplaatsen, in en om maïsvelden. Ze voeden zich met velerlei producten, zoals granen, groenten, fruit en vis, en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water. De ontwikkeling van de bruine rat is vrij snel; de vrouwtjes zijn na circa 3 maanden geslachtsrijp en kunnen tot wel 15 worpen van 5 à 10 jongen ter wereld brengen. De gemiddelde levensduur in het veld is ongeveer 2 jaar.

Hoe ziet een bruine rat er uit?
Deze rattensoort is aan de rugzijde meestal grijsbruin van kleur. De buik is lichter; er is echter een grote variatie in kleuren tot wit (albino) toe. Het is een stevig gebouwd dier met een vrij stompe snuit, een dicht behaard lichaam en duidelijk zichtbare oren. De vrijwel onbehaarde, dikke staart (ca. 20 cm) is korter dan het lichaam (ca. 25 - 30 cm). Het gewicht van een volwassen bruine rat is gemiddeld 400 - 500 gram.

Nut en/of overlast
Deze rattensoort geeft - zoals boven beschreven - er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze overbrenger zijn van de ziekte van Weil; ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (onder meer aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken. Bruine ratten in de directe omgeving van de mens zijn dan ook ongewenst.

Preventie/bestrijding
Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieopeningen, enz. kan men ratten buiten houden. Ook een goede hygiëne (opslag en verwijdering van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.

Na een grondige inspectie in en om het object worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots ingericht.

Door een breed scala preventieve maatregelen te koppelen aan snelle en effectieve bestrijdingsmethodes en een regelmatige inspectie van gebouwen en opgeslagen producten kan de plaagdierbestrijdingsdienst problemen met bruine ratten voorkomen.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: