Hommels

plaagdier

De meest voorkomende hommelsoorten zijn de steenhommel met een rood-bruin achterlijf en de boomhommel met een wit achterlijf. De meeste hommels bouwen hun nest op of onder de grond. Vaak maken ze gebruik van oude muizennesten. Het liefst wonen ze in een begroeide, aarden wal (bijvoorbeeld een slootkant) die op het zuiden ligt.

De koningin maakt in de nestruimte een bolvormig nest van fijne plantdeeltjes. Ze bouwt van was een soort voorraadpotje en vult dit met nectar; handig voor als het geen weer is om uit te vliegen. Dan legt ze een aantal eieren en gaat er bovenop zitten. Ze weet de eieren warm te houden (ca. 30º C) terwijl het in april buiten veel kouder kan zijn! Na vier dagen komen de eitjes uit en dan begint de moeder haar larfkinderen vol te stoppen met stuifmeel en nectar. Als de larven dik genoeg zijn houden ze op met eten en gaan zich verpoppen. Na twee tot drie weken komen er jonge hommeltjes uit de cocons. Vanaf dat moment heeft de koningin werksters om zich heen die haar met van alles gaan helpen; nest warm en schoon houden, nieuwe broedcellen opbouwen, larven voeren en voedsel halen.

Hoe ziet een hommel er uit?
Een hommel (10-20 mm) is overal behaard en ziet er uit als een bolletje. Hommels steken in principe niet.

Nut en/of overlast
Een hommel volk telt 200 tot 300 dieren. Dit in tegenstelling tot een wespenvolk dat al gauw 4000 tot 5000 dieren telt. Hommels zijn niet alleen ‘gezellig’ maar ook bijzonder nuttig als bestuivers van bloemen en planten.

Preventie bestrijding
Omdat hommels niet steken of een ander kwaad doen, is het niet nodig hommels te bestrijden. Hommelnesten zijn eenjarig en raken, zodra de jonge koninginnen zijn uitgevlogen, in verval en verdwijnen in zijn geheel.

Wanneer u een hommelnest wilt verwijderen omdat het op een lastige plek zit, maakt u dan een omleiding naar de ingang van het nest, bijvoorbeeld met een schotje of een buis.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: