Bijen

plaagdier

Bijen komen in geheel Nederland voor, meestal zijn dit de zogenaamde honingbijen. Het voedsel van de bij bestaat immers uit stuifmeel en nectar van bloemen. Vliegend van bloem tot bloem zorgen zij voor de bestuiving.

De koningin zorgt voor het voortbrengen van nageslacht. Als zich voldoende jonge koninginnen in het nest hebben ontwikkeld, verlaat de oude koningin met een gedeelte van het bijenvolk het nest op zoek naar een nieuw onderkomen. Het gehele bijenvolk, met uitzondering van de mannetjes, verblijft gedurende de koude wintermaanden in hun korf / nest. De mannetjes worden in de herfst gedood of de korf uitgejaagd. Dat is de periode waarin er geen bevruchtingen meer plaatsvinden, waardoor de mannetjes overbodig zijn geworden.

Nut en/of overlast
Deze honingbijen zijn zeer nuttig voor het bestuiven van planten en cultuurgewassen. vooral het verzamelen van honing is een activiteit waar de mens erg van profiteert. Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen. Zij zullen zich wel verdedigen wanneer zij worden aangevallen.

Preventie/bestrijding
Het bijenvolk leeft in kolonies en kan zich op de meest onwaarschijnlijke plekken vestigen. Wanneer u een zwerm aantreft, dan kunt u het beste de plaagdierbestrijding waarschuwen die dan mogelijk het nest in zijn geheel kan laten weghalen en verplaatsen. Alleen wanneer dat niet mogelijk is en de bijen overlast veroorzaken, wordt ingegrepen met bestrijdingsmiddelen.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: