Kringloopwinkel

Samenwerking
HVC heeft met een aantal nutskringloopbedrijven binnen haar verwerkingsgebied een samenwerkingsverband gesloten.

Beter milieu
HVC streeft naar een zo hoog mogelijk milieurendement. Hierbij staat hergebruik van goederen hoog op de prioriteitenlijst. Doordat HVC en de kringloopwinkels hun werkzaamheden op elkaar afstemmen, wordt een bijdrage geleverd aan een beter milieu. 

Bruikbare goederen
HVC is voortdurend op zoek naar milieuverantwoorde en innovatieve manieren om zo veel mogelijk rendement uit afval te halen. Daarnaast  heeft HVC op de afvalbrengstations ruimte gecreërd voor bruikbare goederen, zodat deze niet bij het afval terechtkomen. Verder heeft HVC de intentie uitgesproken om bij herindeling of nieuwbouw van scheidingsdepots de mogelijke vestiging van een kringloopwinkel in de plannen op te nemen. Dit is inmiddels gebeurd bij het nieuwe afvalbrengstation aan de Zeeasterweg te Lelystad.

Sociale doelstelling
HVC wil met meer kringloopbedrijven in haar verzorgingsgebied gaan samenwerken. Voorwaarden voor samenwerking zijn dat het kringloopbedrijf geen winstoogmerk heeft en behalve een milieudoelstelling ook een sociale doelstelling heeft. 

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: