Grof huishoudelijk afval

inzameling

Wat?
Grof huishoudelijk afval (grof afval) is het afval dat qua aard, omvang of gewicht niet onder de definitie gft-, plastic, pak en blik, oudpapier of restafval valt en daarom niet in container aan huis of in de (ondergrondse) container mag. Denkt u bijvoorbeeld aan een kapotte strijkplank, oud vloerbedekking of kapot meubilair.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: