Bouw- en sloopafval

inzameling

Wat wel
Al het afval dat vrijkomt bij een (ver)bouwing, renovatie of sloop, valt onder het bouw- en sloopafval. Zoals:

  • puin, steen en beton
  • isolatiemateriaal
  • vensterglas
  • grote stukken hout
  • zand en graszoden
  • asbest (zie extra informatie hieronder)

Wat niet

Asbest
Asbest valt ook onder bouw- en sloopafval. Omdat dit afval gevaar kan opleveren voor de gezondheid, moet u hier uiterst voorzichtig mee omgaan. Verklein of verbreek asbest nooit! Asbest zit o.a. in:
gevels, dakbeschot, golfplaten, in en om schoorstenen of cv-installaties en kachelafdichting, bloembakken, vloerzeil, oude strijkplanken en warmhoudplaatjes. Kijkt u voor meer informatie over asbest in en om de woning in de asbestwegwijzer.

Twijfelt u of uw spullen asbest bevatten, behandel dit dan net als asbest. HVC behandelt asbestgelijkend materiaal altijd als asbest.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: