Reinigen grijze of groene container

Wat?
Binnen uw gemeente worden de minicontainers voor rest- en gft-afval een aantal maal per jaar gereinigd.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: